Toimihenkilösairauskassa Metan varsinainen kassankokous pidetään
tiistaina 29.10.2019 kello 16.00 alkaen Meyer Turku Oy:n telakalla
Konesalissa (P32), Telakkakatu 1, 20240 Turku.

Kokouksessa käsitellään:

  1. Kassan sääntöjen 31 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat.
  2. Hallituksen esitys kassan uusiksi säännöiksi 1.1.2020 alkaen.
    Sääntöihin esitetään seuraavia muutoksia:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS
4 §

  • Kohtaan 1. tehdään työnantajan nimenmuutos. Arctech Helsinki Shipyard Oy muutetaan  Helsinki Shipyard Oy:ksi.
  • Kohtaan 1. lisätään Waterworks Bidco Oy. Yhtiö on toimintapiiriin jo kuuluvan Evac Oy:n emoyhtiö ja yhtiöstä on otettu yhteyttä ja kerrottu halukkuus liittyä kassaan.
  • Kohdasta 2. poistetaan Grano Oy, koska yhtiössä ei ole enää yhtään kassan jäsentä eikä uusia voi liittyä.
  • Kohdasta 3. poistetaan Eniram Oy, koska yhtiössä ei ole enää yhtään kassan jäsentä eikä uusia voi liittyä. Samalla poistetaan koko kohta 3. toimintapiiristä.

JÄSENMAKSU
7 §
Jäsenmaksu muutetaan 1,50 prosenttiin ja jäsenmaksun enimmäismäärä muutetaan 45 euroksi kuukaudessa.

ETUUDET
10 §
Muutetaan fysioterapian, fysioterapeuttisten tutkimusten, hieronnan, osteopatia-, naprapatia- ja kiropraktisen hoidon korvaus 75 prosentista 60 prosenttiin.

Sääntöjen muuttamista koskevat asiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta
Meyer Turku Oy:n telakalla sairauskassan toimistossa (P32).

Turussa 2.10.2019
Toimihenkilösairauskassa Metan hallitus