Finanssivalvonta on 9.3.2023 hyväksynyt kassan uudet säännöt. (Ks. linkki)
Korvaustapahtumiin ajalta ennen 9.3.2023 sovelletaan kassan aiempia sääntöjä.
Kaikkiin korvausasioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys sairauskassaan p. 050 381 4327 tai 050 552 5772