Hallinto

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua.
Kassalla on vuosittain yksi varsinainen kassankokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa kassan kotipaikassa, Turussa.

Kassankokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan ja hyväksyy muun muassa kassan sääntöjen muutokset.
Kassan juoksevaa hallintoa hoitaa toimitusjohtaja Minna Kivelä.

Kassan hallitus

Varsinaiset jäsenet

Jokinen Sami, puheenjohtaja
Etelämäki Pia
Nuija Veli-Pekka
Ollila Jani
Salo Osmo, varapuheenjohtaja
Waltzer Mari

Henkilökohtaiset varajäsenet

Nurminen Marko
Viljanen Heidi
Rannikko Pertti
Setälä Sirpa
Kesti Matti
Hyssälä Teija