Hallinto

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokouksia on  vuosittain kaksi, joista ensimmäinen pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen viimeistään marraskuussa kassan kotipaikassa eli Turussa.

Kassankokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan ja hyväksyy muun muassa kassan sääntöjen muutokset.
Kassan juoksevaa hallintoa hoitaa kassanjohtaja Minna Kivelä.

Kassan hallitus vuonna 2022

Varsinaiset jäsenet

Jokinen Sami, puheenjohtaja
Lindeman Mauri
Nuija Veli-Pekka
Ollila Jani
Salo Osmo, varapuheenjohtaja
Waltzer Mari

Henkilökohtaiset varajäsenet

Nurminen Marko
Etelämäki Pia
Rannikko Pertti
Setälä Sirpa
Kesti Matti
Hyssälä Teija