Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 1,50 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 48,20 € kuukaudessa (1.1.2022 alkaen).
Jäsenmaksun enimmäismäärä on sidottu työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:n, 97 §:n ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen.
Jäsenyyden alkaessa sairauskassa ilmoittaa palkkakonttoriin jäsenmaksuperinnän alkamisesta, jolloin työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sairauskassalle.
Jäsenmaksu ei ole vähennyskelpoista verotuksessa.

Jäsenmaksu osa-aikaisen lomautuksen ym. palkattoman vapaan aikana:
Jos olet kalenterikuukaudessa työssä vähintään 50 % normaalista työajasta, sinulta peritään palkasta 1,50 % jäsenmaksu 48,20 euron kattosummaan saakka, ja tällöin olet oikeutettu kaikkiin sairauskassan maksamiin korvauksiin normaalisti.