Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu on 1,50 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 52,64 € kuukaudessa.
Vakuutusmaksun enimmäismäärä on sidottu työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:n, 97 §:n ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen.
Vakuutussuhteen alkaessa sairauskassa ilmoittaa palkkakonttoriin vakuutusmaksuperinnän alkamisesta, jolloin työnantaja perii vakuutusmaksun suoraan palkasta ja tilittää sairauskassalle.
Vakuutusmaksu ei ole vähennyskelpoista verotuksessa.

Vakuutusmaksu osa-aikaisen lomautuksen ym. palkattoman vapaan aikana:
Jos olet kalenterikuukaudessa työssä vähintään 50 % normaalista työajasta, sinulta peritään palkasta 1,50 % vakuutusmaksu 52,64 euron kattosummaan saakka, ja tällöin olet oikeutettu kaikkiin sairauskassan maksamiin korvauksiin normaalisti.