Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 1,50 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 € kuukaudessa (1.1.2020 alkaen).
Jäsenmaksun enimmäismäärä on sidottu työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:n, 97 §:n ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen.
Jäsenyyden alkaessa sairauskassa ilmoittaa palkkakonttoriin jäsenmaksuperinnän alkamisesta, jolloin työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sairauskassalle.
Jäsenmaksu ei ole vähennyskelpoista verotuksessa.