Toimihenkilö­sairauskassa META

Tervetuloa Toimihenkilösairauskassa Metan kotisivuille!

Toimihenkilösairauskassa Meta täydentää Kelan maksamia korvauksia maksamalla jäsenilleen omien sääntöjensä mukaisia korvauksia, joten jäsenyys sairauskassassa tuo taloudellista turvaa sairauden sattuessa.

Kassan toiminta rahoitetaan kassan jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla.

Kassan toimintaan sovelletaan kassan omien sääntöjen ohella vakuutuskassalakia ja kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Ajankohtaista

210, 2019

Kokouskutsu

Toimihenkilösairauskassa Metan varsinainen kassankokous pidetään
tiistaina 29.10.2019 kello 16.00 alkaen Meyer Turku Oy:n telakalla
Konesalissa (P32), Telakkakatu 1, 20240 Turku.

Kokouksessa käsitellään:

  1. Kassan sääntöjen 31 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat.
  2. Hallituksen esitys kassan uusiksi säännöiksi 1.1.2020 alkaen.
    Sääntöihin esitetään seuraavia muutoksia:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS
4 §

  • Kohtaan 1. tehdään työnantajan nimenmuutos. Arctech Helsinki Shipyard Oy muutetaan  Helsinki Shipyard Oy:ksi.
  • Kohtaan 1. lisätään Waterworks Bidco Oy. Yhtiö on toimintapiiriin jo kuuluvan Evac Oy:n emoyhtiö ja yhtiöstä on otettu yhteyttä ja kerrottu halukkuus liittyä kassaan.
  • Kohdasta 2. poistetaan Grano Oy, koska yhtiössä ei ole enää yhtään kassan jäsentä eikä uusia voi liittyä.
  • Kohdasta 3. poistetaan Eniram Oy, koska yhtiössä ei ole enää yhtään kassan jäsentä eikä uusia voi liittyä. Samalla poistetaan koko kohta 3. toimintapiiristä.

JÄSENMAKSU
7 §
Jäsenmaksu muutetaan 1,50 prosenttiin ja jäsenmaksun enimmäismäärä muutetaan 45 euroksi kuukaudessa.

ETUUDET
10 §
Muutetaan fysioterapian, fysioterapeuttisten tutkimusten, hieronnan, osteopatia-, naprapatia- ja kiropraktisen hoidon korvaus 75 prosentista 60 prosenttiin.

Sääntöjen muuttamista koskevat asiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta
Meyer Turku Oy:n telakalla sairauskassan toimistossa (P32).

Turussa 2.10.2019
Toimihenkilösairauskassa Metan hallitus

2706, 2018

Muutos matkakorvaukseen 1.7.2018 alkaen

Matkakustannukset erityiskulkuneuvoa (esim. taksia) käyttäen korvataan, mikäli se sairauden laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi on välttämätöntä. Erityiskulkuneuvon käytön tarpeellisuudesta on esitettävä lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen todistus terveydentilasta.
Taksi on tilattava Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Muulla tavoin tilatusta taksimatkasta ei voi saada Kela-korvausta eikä sairauskassan korvausta.

http://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin-1.7-alkaen

http://www.kela.fi/web/en/how-to-book-a-taxi-1-july-2018?inheritRedirect=true