Korvaukset palkattoman vapaan aikana

Sinulla on oikeus kassan maksamiin korvauksiin, jos olet:
– sairauslomalla
– vanhempainvapaalla
– ulkomaankomennuksella, ja palkka maksetaan kotimaasta
– lomautettu osa-aikaisesti, ja työssäoloaikasi kalenterikuukaudessa on vähintään 50 % normaalista työajasta

Sinulla ei ole oikeutta kassan maksamiin korvauksiin, jos olet:
– hoitovapaalla
– opintovapaalla
– vuorotteluvapaalla
– kuntoutustuella
– ulkomaankomennuksella, ja palkan maksaa ulkomainen työnantaja
– kokoaikaisesti lomautettu

Säännöt kohta 14