Korvaukset palkattoman vapaan aikana

Jos jäsen on poissa työstään jonkin muun syyn kuin sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi, eikä saa tältä ajalta palkkaa, hänelle ei makseta Toimihenkilösairauskassa Metan sääntöjen 10 §:n mukaisia korvauksia kyseessä olevalta ajalta.

Myöskään ulkomaankomennuksen aikana ei ole oikeutta korvauksiin, jos palkan maksaa ulkomainen työnantaja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korvausta maksetaan palkattoman äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan, sairausloman ja osa-aikaisen lomautuksen (lyhennetty työviikko)  aikana syntyneistä kustannuksista.

Korvausta ei makseta esim. kokoaikaisen lomautuksen, hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaan tai kuntoutustuen aikana syntyneistä kustannuksista.