Usein kysyttyjä kysymyksiä

Pitääkö kustannukset maksaa ennen korvauksen hakemista?
Kyllä pitää maksaa, ja vasta sen jälkeen voi hakea korvausta kassasta.

Saako kustannuksista vähentää Kela-korvauksen?
Saa vähentää. Jos korvausta ei ole vähennetty, niin korvaus pitää itse hakea Kelasta ja Kelasta saadulla päätöksellä hakea korvausta kassasta.

Täytyykö korvaushakemus täyttää?
Ei tarvitse täyttää, mutta halutessaan tilinumeron voi kirjoittaa johonkin sairauskassalle lähetettävään kuittiin.

Missä ajassa korvausta pitää hakea?
Korvauksen hakuaika on 6 kuukautta kustannuksen maksupäivästä.  Kelan päätöksellä haettaessa hakuaika on 6 kuukautta päätöksen antamispäivästä.

Miten piilolinssejä korvataan?
Voit käyttää silmälasikorvauksen joko piilolinsseihin tai silmälaseihin, ja niistä korvataan enintään 200 euroa korvauskertaa kohti.
Korvausta voi saada uudelleen, kun uudet piilolinssit/silmälasit on hankittu aikaisintaan kahden vuoden kuluttua edellisestä linssien/lasien hankkimisesta.

Lasketaanko hammasröntgen vuotuiseen hammashoitokorvaukseen?
Ei lasketa, vaan se korvataan tutkimuksena kuten muutkin röntgentutkimukset (80 %).

Maksetaanko korvauksia palkattoman poissaolon aikana?
Korvausta maksetaan palkattoman vanhempainvapaan, sairausloman ja osa-aikaisen lomautuksen (lyhennetty työviikko) aikana syntyneistä kustannuksista. Korvausta ei makseta esim. kokoaikaisen lomautuksen, hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaan tai kuntoutustuen aikana syntyneistä kustannuksista.