Indeksikorotuksella tarkistettu vakuutusmaksu on 1,50 %, kuitenkin enintään 52,64 € kuukaudessa
(31.12.2023 asti 1,50 %, kuitenkin enintään 50,13 € kuukaudessa)

Vakuutusmaksu