Indeksikorotuksella tarkistettu vakuutusmaksu on 1,50 %, kuitenkin enintään 50,13 € kuukaudessa
(31.12.2022 asti 1,50 %, kuitenkin enintään 48,20 € kuukaudessa)

Vakuutusmaksu